Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zaprasza na szkolenie pt. „Ceny transferowe - nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowej”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. o godz. 10:00 (początek rejestracji o godz. 9:30) w siedzibie PricewaterhouseCoopers (PwC) w Warszawie.
W dniu 1 marca br. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem przedmiotowej ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i ma za...
Bieżący okres jest niespotykany pod względem ilości wchodzących w życie, istotnych regulacji, które w bezpośredni sposób będą ingerowały w modele biznesowe i infrastrukturę technologiczną banków.

Aktualności

15 marca 2018Integracja jedyną szansą na sprostanie wyzwaniom sektora

W dniu 7 marca br. KZBS skierował apel do przewodniczących rad nadzorczych i prezesów zarządów banków spółdzielczych w sprawie najważniejszych wyzwań  sektora banków spółdzielczych i niezbędnych kierunków współdziałania.

15 marca 2018Forum Bankowe 2018

W dniu 14 marca br., pod hasłem „Rynek usług bankowych w perspektywie najbliższych 5 lat”, odbyło się Forum Bankowe. Organizatorem wydarzenia był Związek Banków Polskich.

13 marca 2018RTS opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

W dniu 13 marca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano regulacyjne standardy techniczne dla dyrektywy PSD2 (RTS – Regulatory Technical Standards). Dostawcy usług płatniczych mają 18 miesięcy na ich wdrożenie.

12 marca 2018Informacja o Wskaźniku ryzyka dostępna w środowisku produkcyjnym STIR

KZBS przypomina bankom spółdzielczym, iż w okresie od dnia 10 marca 2018 r. do dnia 13 marca 2018 r. (włącznie) w środowisku produkcyjnym STIR udostępniana jest dla celów sprawdzających informacja o Wskaźniku ryzyka, o którym mowa art. 119zg pkt 8 Ordynacji podatkowej. Udostępnienie w środowisku produkcyjnym STIR informacji o Wskaźniku ryzyka opartej na rzeczywistych danych i algorytmach daje możliwość Uczestnikom STIR zarówno na zweryfikowanie poprawności komunikacji ze STIR w tym zakresie, jak i na merytoryczną weryfikację zwracanych danych w informacji o Wskaźniku ryzyka.

08 marca 2018Nie żyje Marian Grzegorczyk

W wieku 74 lat zmarł Marian Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze.

07 marca 2018I posiedzenie Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych i producentów rolnych

W dniu 5 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie tytułowego Zespołu, którego celem jest analiza dotychczasowych skutków funkcjonowania rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w  sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1385) oraz wypracowania propozycji ewentualnych zmian.

06 marca 2018Nowy numer „Głosu Banków Spółdzielczych”

Ukazał się pierwszy tegoroczny numer magazynu „Głos Banków Spółdzielczych”. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

06 marca 2018Trwają zapisy na szkolenie - Ceny transferowe - nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowej

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zaprasza na szkolenie pt. „Ceny transferowe - nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowej”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. o godz. 10:00 (początek rejestracji o godz. 9:30) w siedzibie PricewaterhouseCoopers (PwC) w Warszawie.

06 marca 2018Od dnia 14 marca 2018 r. KIR rozpocznie ustalanie Wskaźnika Ryzyka dla podmiotów kwalifikowanych  

Zgodnie z zapisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, wprowadzającej tzw. system STIR oraz w oparciu o wcześniejsze deklaracje, od dnia 14 marca br. KIR rozpocznie ustalanie Wskaźnika Ryzyka dla podmiotów kwalifikowanych. Informacja o Wskaźniku Ryzyka będzie dostępna dla Uczestników STIR w trybie określonym w Regulaminie STIR dla Banków i SKOK-ów oraz w Specyfikacjach technicznych STIR dla Banków i SKOK-ów. W tej sprawie banki spółdzielcze otrzymają za pośrednictwem banków zrzeszających stosowną korespondencję z KIR.

05 marca 2018Ferie z ekonomią w bankach spółdzielczych

W dniach 15 stycznia - 25 luty br. w bankach spółdzielczych realizowany był ogólnopolski projekt pt. „Ferie z ekonomią”.  Organizatorem i głównym koordynatorem wydarzenia jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej działająca w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim. Do udziału i współpracy przystąpiły  również banki spółdzielcze.

02 marca 2018Sejm uchwalił ustawę o AML

W dniu 1 marca br. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem przedmiotowej ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i ma zastąpić analogiczną ustawę, pochodzącą z 2000 roku.

02 marca 2018Rozpoczęły się konsultacje publiczne ustawy o BFG

W dniu 28 lutego br. KZBS, w porozumieniu ze Spółdzielczym Systemem Ochrony SGB oraz Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, przedstawił uwagi i propozycje do projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

01 marca 2018Rewolucja technologiczna w bankowości – zagrożenie, czy szansa dla banków spółdzielczych?

Bieżący okres jest niespotykany pod względem ilości wchodzących w życie, istotnych regulacji, które w bezpośredni sposób będą ingerowały w modele biznesowe i infrastrukturę technologiczną banków.

28 lutego 2018Ustawa o usługach płatniczych na ukończeniu

W dniu 1 marca br. tematem posiedzenia Komisji Finansów Publicznych (KFP) będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, będącej implementacją do naszego  porządku prawnym dyrektywy PSD 2. W obradach weźmie również udział przedstawiciel KZBS.

27 lutego 2018KZBS w sprawie zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR

W dniu 27 lutego br. KZBS skierował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi i propozycje do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy