Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
KZBS w dniach  19-20 marca 2019 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie zorganizuje warsztat pt. "Akademia Przywódcy". Warsztat zostanie przeprowadzony przez ekspertów z firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów. Serdecznie zapraszamy do udziału.
W dniu 15 lutego br. KNF opublikował informację o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2018 r.
W dniu 12 lutego br. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego br. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego. Rozporządzenie wprowadza przede wszystkim nowy sposób wyliczania wpłaty (m.in. likwidacja współczynnika korygującego) oraz zmienia termin jej wnoszenia przez ban...

Aktualności

21 lutego 2019Uwagi KZBS do projektu nowelizacji Rekomendacji S

W dniu 20 lutego br. KZBS skierował do Przewodniczącego KNF pismo zawierające uwagi i propozycje  odnośnie projektu nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie.

20 lutego 2019Szkolenie KZBS pt. "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podejście oparte na ryzyku w praktyce"

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podejście oparte na ryzyku w praktyce”, które odbędzie się w dniu 4 marca br. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

20 lutego 2019Szkolenie KZBS pt. "Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości - wybrane zagadnienia"

W dniach 11-12 marca br. KZBS organizuje szkolenie pt. "Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości - wybrane zagadnienia". Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58.

20 lutego 2019KNF: Dane miesięczne sektora bankowego

.

18 lutego 2019Warsztat KZBS „AKADEMIA PRZYWÓDCY”

KZBS w dniach  19-20 marca 2019 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie zorganizuje warsztat pt. "Akademia Przywódcy". Warsztat zostanie przeprowadzony przez ekspertów z firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów. Serdecznie zapraszamy do udziału.

18 lutego 2019Cykl seminariów szkoleniowych UKNF i KZBS

W lutym i marcu br. UKNF na prośbę i we współpracy z KZBS zorganizuje cykl seminariów szkoleniowych pt. „Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu banków spółdzielczych w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”.

15 lutego 2019KNF: Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2018 r.

W dniu 15 lutego br. KNF opublikował informację o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2018 r.

14 lutego 2019Szkolenie KZBS

W dniu 6 marca br. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie odbędzie się drugi termin szkolenia pt. „Aktualne zmiany prawne mające wpływ na działalność banków spółdzielczych”.

14 lutego 2019Nowe zasady wyliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

W dniu 12 lutego br. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego br. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego. Rozporządzenie wprowadza przede wszystkim nowy sposób wyliczania wpłaty (m.in. likwidacja współczynnika korygującego) oraz zmienia termin jej wnoszenia przez banki (z 31 października na 15 marca danego roku).

14 lutego 2019Trwają prace nad projektem ustawy sektorowej RODO  

W dniu 13 lutego br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zostały przyjęte poprawki do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. ustawy sektorowej RODO).

13 lutego 2019Komunikat KNF

W dniu 12 lutego br. odbyło się 7. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

12 lutego 2019Szkolenie KZBS „Finansowanie podmiotów gospodarczych, ryzyko kredytowe i szansa rynkowa – praktyczne wskazówki dla doradcy banku spółdzielczego"

W dniu 28 lutego br. w Warszawie KZBS organizuje szkolenie pt. „Finansowanie podmiotów gospodarczych, ryzyko kredytowe i szansa rynkowa – praktyczne wskazówki dla doradcy banku spółdzielczego”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

 

11 lutego 2019Seminarium CEDUR: Plany ciągłości działania – praktyczne aspekty tworzenia i testowania ciągłości działania – plany awaryjne

W dniu  31 stycznia br. odbyło się organizowane przez UKNF seminarium CEDUR  na temat planów ciągłości działania oraz planów awaryjnych w praktyce bankowej. Seminarium podzielone było na dwie części. Pierwsza poświęcona była planom ciągłości działania, praktycznym aspektom tworzenia i testowania takich planów oraz planom awaryjnym. Natomiast druga część seminarium dotyczyła tematu outsourcingu – zewnętrznych usług IT w praktyce bankowej.

05 lutego 2019KNF: Rekomendacja G zostanie skierowana do konsultacji publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego br. jednogłośnie przyjęła projekt założeń nowelizacji Rekomendacji G dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach. Przedmiotowy projekt trafi do publicznych konsultacji w 2019 r.

05 lutego 2019Szkolenie KZBS pt "Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości - wybrane zagadnienia"

W dniach 25-26 lutego br. KZBS organizuje szkolenie pt. "Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości - wybrane zagadnienia", które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy